Årsmelding redaktørforum 2016

Redaktørforum er et samarbeid mellom redaktørene i Polaris Media med produktutvikling, etisk bevissthet og journalistfaglig kompetanseheving som viktigste formål. Alle medlemmer av Redaktørforeningen som er ansatt i konsernets mediehus, er med i redaktørforum.

En viktig del av arbeidet er å sørge for at det blir utarbeidet en redaksjonell årsrapport der alle redaktørene i konsernet gjennomgår siste års redaksjonelle virksomhet. Redaktørforum har et arbeidsutvalg (AU), som  i samarbeid med NJ Polaris organiserer arbeidet med de redaksjonelle Polarisprisene. AU har også ansvaret for kontakten med styret i Stiftelsen.

Andre aktiviteter 2016:
8.- 10. mars: Utviklingskonferanse/lederforum i Trondheim. Redaktørforum hadde ansvar for den redaksjonelle delen av programmet med tema som kildevernet i en ny tid, meningsjournalistikk i en digital verden og podcast – en ny kanal.

  1. juni: Telefonmøte i AU: Omstilling og orientering om div. utviklingsprosjekt
  2. september: Telefonmøte i AU: Status for PM2020, planlegging av møte med Stiftelsen i november
  3. november: Møte mellom Stiftelsen og AU i Trondheim. Tema: Journalistiske prosjekt i et PM2020-perspektiv. Bernt Olufsen innledet, og alle redaktørene i AU delte sine redaksjonelle ambisjoner for framtida.
  4. november: Flere av AUs medlemmer deltok på Nxt Media-konferansen i Trondheim sammen med representanter for Stiftelsen.

 I 2016/17 BESTÅR ARBEIDSUTVALGET AV FØLGENDE MEDLEMMER:

* Hanna Relling Berg (Sunnmørsposten), leder
*
Ole Bjørner Loe Welde (Romsdals Budstikke)
* Tor Olav Mørseth (Adresseavisen)
* Erling Waage (Fjordenes Tidende)
* Steinulf Henriksen (Folkebladet)
* John Arne Moen (Trønder-Avisa)
* Rolf Dyrnes Svendsen (Adresseavisen)
* Stein Arne Sæther (Adresseavisen) sekretær

Den redaksjonelle plattformen er formulert slik i vedtektene til Polaris Media:
«Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Selskapets medier har en forpliktelse overfor sine lesere, seere, lyttere og brukere om å stå for en nyhetsformidling som er fri for bindinger, åpen for meningsmangfold og på vakt mot maktmisbruk. Selskapet bygger sin virksomhet på lokal og regional forankring. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.»

Legg til i min rapport