Steinkjer-Avisa

Etter det store omstillingsåret 2017, med sammenslåing, redesign og ny nettavis, ble 2018 «år null» for nye Steinkjer-Avisa. Året startet med en real nedtur på abonnementsfronten, da det falt fra langt flere lesere i Verran enn vi hadde håpet på. Totalt for året endte vi 13-14 prosent bak budsjett på abonnement, noe som ble tungt økonomisk. Samtidig begynte vi å ane konturene av en real opptur i annonsemarkedet etter nyttår, og det bare forsterket seg utover året. Ved utgangen av året lå vi utrolige 25 prosent over annonsebudsjettet – og det aller meste var på papir! Tallene for annonser og abonnement utlignet hverandre, og økonomisk ble dermed 2018 i sannhet «år null». Ellers var året preget av mye stoff rundt den kommende kommunesammenslåingen, og de mange store byggeprosjektene i Steinkjer. Vi har vært tett på byggingen av ny Steinkjer skole, helsehus, innovasjonscampus, det store Fv.17-prosjektet og det kommende kulturhuset. Totalt er dette prosjekter for nærmere 3 milliarder kroner, så det er store beløp i en liten by. Utover høsten tok vi litt mer tak i nettavisen vår, og nye rutiner for publisering og deling gjorde at vi fikk en fin økning i trafikken de siste fire månedene. Dette ga seg også utslag i en solid økning i antall digitale abonnenter. Ved inngangen av året hadde vi 33 digitale abonnenter, ved utgangen av året var tallet 133, og vi ser at det fortsetter inn i 2019. Generelt får vi mange gode tilbakemeldinger på avisa, og stemningen «på huset» er god.

Fakta
Samlet opplag
Utgiversted Steinkjer
Ansvarlig redaktør Tore Vikan (39)
Steinkjer og Verran
Kommer ut Fredager
Daglige lesere totalt
0
Daglige brukere på nett
0
Daglige brukere på mobil
0
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1892
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 48
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall gjestekommentarer
 • 47
 • Antall leserinnlegg
 • 90

  Mål og prioriteringer

  Vårt motto er «Med hjertet i Steinkjer-  i hjertet av Steinkjer», og vi føler at vi med våre lokaler ved torget i Steinkjer ligger «midt i smørøyet». Vi skal heie på Steinkjer, samtidig som vi skal fylle vårt samfunnsoppdrag. Tilbakemeldingene vi får, tyder på at vi i stor grad klarer å fange opp det som rører seg i Steinkjer, og at vi kan være en positiv og kritisk medspiller. 

  Vår spalte «Hjemflytteren» har vist seg å være svært populær, og er med på å løfte fram unge mennesker som velger å flytte hjem. Gjennomgående er disse positive til den utviklingen som skjer i Steinkjer, og med å vise at så mange flytter tilbake, er vi med på å løfte fram denne positiviteten. 

  En spennende nyskapning i 2018, var næringsbilaget vi ga ut i april, i samarbeid med Steinkjer næringsforum. Dette var en form for content marketing, bare i papirformat. Bedriftene kjøpte seg annonseplass i form av redaksjonelt utformede saker, som ble presentert i et lekkert bilag, med glanset omslag. Dette ble svært godt mottatt, og ble en liten gullgruve for oss rent økonomisk. Et nytt næringsbilag er på trappene i 2019.

  Vi lanserte i 2018 en ny og bedre eavis-app, som mange har lastet ned og tatt i bruk.


  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Vi har på flere måter gjennom reportasjer og intervjuer forsøkt å lage både engasjerende og opplysende saker om kommunens utvikling, og temaer som kommune- og fylkessammenslåing. Vi har spesielt fulgt kommunesammenslåingen og arbeidet med store utbyggingsprosjekter i byen tett. Vi har hatt et større intervju med den nye fylkesmannen og fylkesrådmannen, og vært med på å løfte fram saker om Steinkjer som administrasjonssted i nye Steinkjer. Vi har også løftet fram gode eksempler på vellykket integrering, blant annet i form av saker med innvandrere som har startet egen bedrift.

  Legg til i min rapport

  Utvikling

  Hele staben deltok i 2018 på LLAs landsmøte i Bodø, og det har i tillegg vært gjennomført opplæring for de markedsansatte i regi av moderkonsernet Trønder-Avisa. Vi hadde i september en workshop om nettavis sammen med de andre lokalavisene i konsernet, og den så vi ganske umiddelbart effekten av. Det ble innført turnus for nettansvar for journalistene og redaktøren, slik at den enkelte har hovedansvar for nettoppfølgingen hver fjerde uke. Dette har gjort at vi har fått mer trafikk på nett, samtidig som den enkelte har fått nettpubliseringssystemet mer «i fingrene». 

  På tampen av året initierte avisa et samarbeid med medielinja på Steinkjer videregående, der elever på skolen får mulighet til å publisere saker de lager på steinkjer-avisa.no. Dette gir elevene en mulighet til å nå ut til flere enn klassekameratene med det de lager, samtidig som det gir avisa mer stoff av og for ungdom, uten at det koster oss noe.

  Vi har også jobbet videre med Steinkjerprosjektet i samarbeid med kommunen, der tanken er at vi skal lansere en app der du finner alt om Steinkjer på ett sted: nyheter, kommunal informasjon, nytt fra lag og foreninger, næringsliv, arrangementskalender m.m. Denne håper vi å lansere våren 2019. Appen gir gode muligheter for personalisering, basert på bosted og interesser.

  Mest lest på nett

  Legg til i min rapport

  Etikk og kildebruk

  Etikk

  Steinkjer-Avisa ble i 2018 for første gang meldt inn til PFU, og dømt. Saken omhandlet et gjerde som en reindriftsfamilie satte opp i Skjækra, i et populært utfartsområde. Her gikk vi for langt i å generalisere samer, og saken hadde innledningsvis en uheldig tittel. Denne ble raskt endret, men vi ble blant annet felt på manglende samtidig imøtegåelse. Redaksjonen har tatt lærdom av saken, og vi har i ettertid blant annet trykket et intervju med en av de fremste talspersonene for sørsamene i Trøndelag, der han går i rette med gamle fordommer og nedlatende holdninger til samer. 

  Fellelsen ble publisert både på nett og papir, i henhold til PFUs statutter.

  Kildebruk

  En kjapp gjennomgang av avisa viser at ordførerne og de kommunale lederne i de to kommunene er mye brukt som kilder. Det er også – som i de fleste andre aviser - en overrepresentasjon av menn som kilder, og akkurat dette har vi prøvd å ha et bevisst forhold til i 2018. Vi mener å ha fått opp andelen kvinnelige kilder noe gjennom denne bevisstgjøringen.

   

  Tore Vikan,
  redaktør

  Legg til i min rapport