Trønder-Avisa

2017 ble det mest krevende året i Trønder-Avisas nyere historie, med betydelig fall i annonseinntektene. Dette preget mye av stemningen i mediehuset – og først på tampen av året så vi tegn til bedring i inntektssituasjonen. Som en følge av at inntektene falt mer enn budsjettert vedtok styret i avisa i desember å legge ned kundesenteret med virkning fra første kvartal 2018. Flere ansatte ble sagt opp i forbindelse med dette. Samtidig tok vi i første halvår avskjed med seks kolleger i redaksjonen som hadde takket ja til gavepensjoner/sluttpakker i forbindelse med «Prosjekt 2020», som ble vedtatt høsten 2016.

Namdalsavisa

Namdalsavisa har som visjon å være den ledende formidler av nyheter og informasjon fra Namdalen, styrke demokratiet og ytringsfriheten, bygge stolthet og bidra til samfunnsutviklingen i hele Namdalen. NA fylte 100 år i 2017, og jubileumsåret har vi brukt til å videreutvikle vår posisjon som det som binder Namdalen sammen. Denne posisjonen er vi stolte av, men det innebærer også et stort ansvar, som vi forsøker å forvalte etter beste evne hver dag. I forbindelse med jubileumsfeiringen gjennomførte vi 10 forskjellige prosjekter, som alle hadde til hensikt å gi noe tilbake til leserne, i form av opplevelse, stolthet, kunnskap og engasjement for plassen vi kommer fra. Under fanen Stolt Namdaling startet vi alt fra et nytt sykkelritt, åpnet kunstfotoutstilling, inviterte til matkurs, lesertur til USA, kjørte bil fra Namsos til Bergen, Murmansk og Mo, og seilte en færing langs hele kysten av vårt dekningsområde, samtidig som vi streamet direkte og inviterte til folkemøter og fest på grender og småsamfunn vi besøkte. Dette ble en utrolig suksess som både fortalte historiene om stedene vi kom til, og satte avisas rolle inn i et historisk perspektiv, alt sammen formidlet med moderne virkemidler som digital presentasjon, livestreaming , 360-kameraer og dronefilmer. Vår jubileumsfeiring handlet ikke først og fremst om avisas historie, men oppmerksomheten og relasjonen som ble bygd i forbindelse med jubileet førte til at en abonnementskampanje som gikk samtidig solgte 600 abonnement på tre uker. Det førte til at NA også i 2017 økte antall betalende abonnenter, styrket vår digitale posisjon, og samtidig styrket vårt nye papirprodukt, NA Helg.

Snåsningen

Innholdsmessig har Snåsningen en positiv redaksjonell grunntone, hvor småstoffet, familie, historie og organisasjonslivet får sin fortjente plass. Samtidig skal vi ikke lukke øynene for kritikkverdig forhold i snåsasamfunnet.

Inderøyningen

2017 ble et normalår for Inderøyningen. Ingen store saker preget nyhetsbildet. Redaksjonen fikk ikke endret sine rammevilkår i løpet av året. I fjor, som tidligere år, var det relativt enkelt å hyre frilansere til oppdrag. Nytt i 2017 var det at Inderøyningen hadde to avissider skrevet av elever ved norskopplæringen for voksne under vignetten «Kloden». I tillegg kom avisas nye nettavis på plass i november. Det siste er så utvilsomt et løft for Inderøyningen

Steinkjer-Avisa

2017 ble i sannhet et omstillingens år for Steinkjer-Avisa. Vi innledet året med å redesigne avisa, med nye maler, bedre seksjonering og et mer moderne uttrykk. Samtidig startet arbeidet med en utredning om en eventuell sammenslåing med Lokalavisa Verran Namdalseid. Det ble konkludert med at dette skulle gjennomføres, og onsdag 9. august så «nye» Steinkjer-Avisa dagens lys. Fra og med den datoen er vi ikke bare lokalavis for Steinkjer, men også for Verran. Vi var ikke før ferdige med sammenslåingen før arbeidet med ny nettutgave tok til. Denne ble lansert 13. oktober, og gir oss økte muligheter til å være aktuelle på nett. Vi innførte innlogging på enkelte saker, i tillegg til at vi i samarbeid med Innocode lanserte flere nye løsninger for lokalt innhold og annonser. Etter en kraftig nedgang i annonseomsetningen i 2016, så vi tegn til bedring i 2017, og vi endte opp med en nedgang på «bare» 5,9 prosent, noe som må sies å være godkjent i dagens marked. Steinkjer-Avisa har ellers vært synlig i bybildet i forbindelse med Steinkjerfestivalen, Steinkjermartnan og under Verranspræll. Vi har fått en god del nye abonnenter etter sammenslåingen, og leserne har respondert positivt på mye av det nye. 2017 kort oppsummert: Et spennende, men krevende omstillingsår.