Driva

Driva har hovedkontor i Amfisenteret på Sunndalsøra og avdelingskontor på Landbrukshuset i Surnadal. Avisa ble etablert i 1971. Vi er lokalavis for kommunene Surnadal, Rindal, Halsa og Sunndal på Nordmøre og Nesset i Romsdal. 2017 i Driva har vært preget av flere saker som har skapt engasjement i lokalsamfunnet. Vi har dekt kommunereformen grundig. Det har ellers vært stort engasjement for og i mot etablering av et deponi for farlig avfall i Nesset. Bygginga av fiskesperra i Driva har engasjert mange. Det samme har nedleggingen av asylsøkermottaket på Sunndalsøra. Driva har fulgt disse og andre saker som har skapt stor temperatur i lokalsamfunnet. Valget i 2017 har også preget spaltene, men ikke i så stor grad som om det var kommune- og fylkestingsvalg.

 Fakta
Samlet opplag 3025
Utgiversted Sunndalsøra
Ansvarlig redaktør Sigmund Tjelle (62)
Sunndal, Nesset, Surnadal, Rindal og Halsa
Kommer ut Onsdag og fredag
Daglige lesere totalt
12000
Daglige brukere på nett
4800
Daglige brukere på mobil
3200
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3116
 • Redaksjonelle årsverk
 • 6
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 45
 • Antall kommentarer
 • 48
 • Antall innlegg på nett
 • 400
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall gjestekommentarer
 • 100
 • Antall leserinnlegg
 • 250

  Mål og prioriteringer

  Vi jobber hver dag for å holde leserne våre best mulig oppdatert på nyheter på driva.no og i papiravisa på onsdag og fredag. I fredagsavisa har vi et utvidet helgemagasin med egenproduserte saker og innlegg fra faste spaltister.

  Vår viktigste oppgave er å være nyhetsformidler og følge med i lokalsamfunnet for slik å kunne lage saker som vi synes fortjener og krever oppmerksomhet. Både på godt og vondt. Vi har fast lederspalte på onsdager og redaktørens fredagstanker i fredagsavisa som i all hovedsak baserer seg på aktuelle samfunnsspørsmål.

  Responsen fra leserne er varierende. Noen ledere/kommentarer er det flere tilbakemeldinger på, andre ikke.

  Den store utfordringen framover er i størst mulig grad å opprette marked- og brukerinntekter. Vi gikk på et tøft år i annonsemarkedet i 2017.

  Etter flere år med altfor stor nedgang i abonnementstallet, fikk vi nesten flatet ut kurven i løpet av året. Vi mistet for mange abonnenter først på året til at vi gikk i pluss, men kurven har pekt riktig veg de siste månedene slik at vi tror på vekst i 2018. Der er spesielt antallet digitale abonnenter som øker.

  Distribusjonsproblemer

  På tampen av året ble vi rammet av alvorlige distribusjonsproblemer. Vi har til tider slitt med sjukdom og uregelmessigheter i vårt eget budkorps i Surnadal. Der jobbes det nå for å få på plass en langsiktig og stabil tidligdistribusjon gjennom Nordvest Distribusjon. De alvorligste problemene har sammenheng med overgangen til DI. I hele desember 2017 og i januar 2018 har det til tider hersket fullt kaos om hvem som får avisa si og hvem som ikke får den. Det blir jobbet seriøst hos de ansvarlige for å rette feilene, men i skrivende stund fortsatt uten å lykkes. Frustrerte abonnenter ringer og etterlyser avisa si dag, etter dag. Som redaktør og daglig leder ser undertegnede svært alvorlig på distribusjonsproblemene vi har hatt de siste ukene. Her ser det ut for at noen har igangsatt et system uten å være i nærheten av å ha kontroll.  I en daglig kamp for å holde på - og helst øke abonnementsmassen, er det veldig frustrerende at vi ikke makter å få ut avisa til dem som betaler for den.

  Alle abonnenter har sjølsagt tilgang til e-avisa, men det er ikke en forklaring vi kan bruke når problemene vedvarer. 

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Driva har brukt mye spalteplass på kommunereformen. Resultatet ser foreløpig ut til å bli langt annerledes enn mange så for seg i starten av året. Utfallet av folkeavstemningene  har ført til at mens en kommune ønsket sammenslåing med naboen, sa nabokommunen nei. De to største kommunene i Drivas nedslagsfelt, Surnadal og Sunndal ser ut til å gå inn i framtida på egen kjøl. En villet utvikling i Sunndal, mens surnadalingene hadde ønsket sammenslåing med Halsa og Rindal. Nå er begge de to sistnevnte kommunene på veg inn i Trøndelag. 

  Næringsliv

  Den mest betente næringslivssaken i vår region har vært søknaden fra en lokal bergverksbedrift i samarbeid med blant andre Veidekke AS, om å få etablere et deponi for farlig avfall på Raudsand i Nesset. Nabokommunene Sunndal og Tingvoll protesterer på det heftigste. I vertskommunen Nesset er stemningen mer delt. Saken diskuteres fortsatt med et voldsomt og krasst engasjement så vel i avisspaltene som på Facebook.

  Det har ellers vært greit å kunne konstatere at næringslivet i regionen går godt. Hydro Sunndal med sine vel 800 arbeidsplasser er industrimotoren på indre Nordmøre En situasjon som ser ut til å vedvare.

  Fiskesperra i Driva er en annen sak omstridt som Driva har fulgt tett.  Vi er blitt sterkere på næringsliv i 2017 og mener vi har levd opp til konsernets formålsparagraf om å «være talerør for – og kritisk medspiller til en positiv utvikling lokalt og regionalt.»

  Nedleggelsen av asylmottaket på Sunndalsøra har skapt fortvilelse både blant beboere og på rådhuset. Kommunen har måttet si opp mange ansatte både på mottaket og i skoleverket. Sunndalingene arrangerte fakkeltog for fortsatt drift på mottaket. Det har ikke hjulpet. 1. februar 2018 var det slutt.

  Priser

  Drivas lesere kårer hvert år «Årets Driva-navn.» I år gikk prisen til en ung musiker som har etablert en musikkfestival for klassisk musikk med fokus på unge utøvere.

  Legg til i min rapport

  Mest lest

  1. Eiendomsoverdragelsene på topp med 75.475 lesere
  2. Mann funnet død. Lest 16.589 ganger.
  3. Savnet kvinne kom til rette. Lest 14.227 ganger.
  4. Kvinne savnet i Trondheim. Lest 12.120 ganger.
  5. Svært alvorlige skader. Lest 9.401 ganger.
  6. 400 rundballer ønskes donert. Lest 9.195 ganger.
  7. Kvinne i 20-årene funnet omkommet. Lest 9.008 ganger.
  8. Mann i 20-årene fra Surnadal funnet omkommet. Lest 8.753 ganger.
  9. Tre gauper felt lørdag. Lest 7.580 ganger.
  10. Kjellen skjeller på Surnadal. Lest 7.114 ganger.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Der har vi et forbedringspotensial. I en travel hverdag blir det brukt for lite tid på evaluering og kompetanseheving.

  Vi evaluerer i redaksjonsmøte hver avisdag og har diskusjoner om saker.

  Driva lever i en tøff konkurransesituasjon. Vi har lokalavisa Aura Avis som nabo. Avisa dominerer på utgiverstedet Sunndalsøra. I Surnadal/Rindal har vi Tidens Krav og ikke minst nettstedet Trollheimsporten som konkurrent. Trollheimsporten legger ut alt åpent. I Rindal er også Sør-Trøndelag og Adressa konkurrenter.

  Etikk

  Driva har ikke vært innklaget for PFU. Vi har hatt en del diskusjoner rundt leserbrev der innholdet har vært på kanten av det som kan trykkes. Noen har vi valgt å ikke trykk på grunn av utfall mot enkeltpersoner. Andre har vi publisert og har fått til dels sterke reaksjoner på innholdet.

  Utviklingen fra papir til nett

  Redaksjonen tenker i større grad enn tidligere digitalt først. Driva var så heldig å få være pilot til digitalprosjektet som Ole Bjørner Loe Welde leder i Polaris. Prosjektet har bidratt til å øke fokuseringen på digital publisering. Prosjektet har også vist til hvilke saker som skaper størst trafikk på nettet.

  Vi plusser nå vel 60% av artiklene som legges ut. Det har bidratt til økt salg av digitale abonnement. Vi har håp om at abonnementskurven fortsetter å krype oppover slik at vi kan vise til vekst i opplaget i 2018.

  Etter overgang til Yggdrasil har vi kuttet ingressene på driva.no. Dette fører til at vi i større grad enn før jakter på gode titler. Papiravisa er fortsatt svært viktig for Driva. Den er tilgjengelig som  e-avis klokka 21 kvelden før utgivelse.

  Vi sliter med å finne gode ordninger for hvordan driva.no skal betjenes etter arbeidstid på hverdager. Dette fungerer stort sett godt på helg.

  Nedbemanning

  En redaksjonell medarbeider takket ja til gavepensjon og sluttet 1. august. Det har vært merkbart å miste ett redaksjonelt årsverk. Det gjør at hverdagen er blitt travlere for oss som er igjen. Vi forsøker så langt som mulig å unngå at leserne skal merke nedbemanningen.

  Salgsleder gikk av med gavepensjon 1. desember. Stillingen er erstattet.

  Hva våget vi? Ja, si det. Vi har hatt saker som har utfordret maktpersoner i kommunal sektor. Publiseringen av leserbrev med innhold som vi vet blir dårlig mottatt hos mange, har vært en utfordring. Der vil nok mange mener vi har sluppet for mange til.

   

  Sunndalsøra 20.januar 2018

  Sigmund Tjelle

  Ansvarlig redaktør 

  Legg til i min rapport