Åndalsnes Avis

Selv om vi ikke kommer ut med plusstall etter fjoråret, så gir opplagsutviklingen andre halvår 2017 grunn til stor optimisme. Det ga oss forsterket tro på framtidsutsiktene for både lokalavisa og papiravisa.

Fakta
Samlet opplag 3318
Utgiversted Åndalsnes
Ansvarlig redaktør Per-Kristian Bratteng (49)
Rauma kommune
Kommer ut Tirsdag, torsdag, lørdag.
Daglige lesere totalt
8200
Daglige brukere på nett
2800
Daglige brukere på mobil
2400
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2964
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 137
 • Antall kommentarer
 • 3
 • Antall innlegg på nett
 • 200
 • Refuserte innlegg på nett
 • 10
 • Antall leserinnlegg
 • 300

  Mål og prioriteringer

  Vår målsetting er klar: «Vi skal hver dag vinne nyhetskampen. Ingen skal være bedre på nyheter fra Rauma enn Åndalsnes Avis.»

  Vi har en avtale med leserne; når det skjer noe stort, så skal vi fortelle om det.

  Ambisjonen er høg for ei lita lokalavis med begrensete ressurser. 4,5 redaksjonelle årsverk skal lage tre papiraviser i uka, fem temabilag i året på papir og daglig vinne nyhetskampen på nettet. Vi føler ofte at vi er ute i spagaten.

  Og det er krevende, og det kan virke nesten håpløst enkelte ganger, når det skjer store hendelser i vårt lokalmiljø og større redaksjoner stiller med flere medarbeidere enn vi er i hele redaksjonen.

  Sist høst måtte beboerne evakuere to ganger grunnet rasfare ved Mannen; torsdag 5. oktober til søndag 8. oktober og søndag 15. oktober til onsdag 18. oktober. NVE forsøkte ved begge evakueringer i 2017 å framprovosere et ras ved å pumpe vann ned i fjellsprekkene, uten å lykkes.

  Da alarmen gikk kom TV2 med to medarbeidere, NRK hadde fire-fem, VG Nett var på plass med en medarbeider, NTB med én og våre dagsaviser Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten var enkelte dager til stede med én til to medarbeidere.

  Vi løste oppgaven med en gjennomført «nett først»-taktikk. Hyppig oppdatering av nettet, mange små artikler, videoer – i kombinasjon med enkelte direktesendinger på Facebook, for å skape interesse og være til stede som våre konkurrenter. Vi hadde til oss å være svært mange og hyppige oppdateringer. Vi så at dette var noe vi måtte for å konkurrere med de store. Og vi lyktes; vi solgte abonnement og mener at vi klarte i en ganske krevende situasjon å svare på avtalen vi har med leserne. Men det går ut over grundigheten, selvfølgelig. Og det er krevende å ved siden av skulle makte øvrig nyhetsdekning på en tilfredsstillende måte.

  Vi forbereder oss på nye evakueringer og nye nyhetskamper. Mannen kan se ut til å bli en årlig begivenhet. Beboere har allerede vært evakuert fem ganger: 22. oktober-3. desember 2014, 18.–21. september 2015, 9.–14. august 2016, 5.–8. oktober 2017 og 15.-18. oktober 2017.

  Dette året har vi også fått kjenne på sårbarheten i redaksjonen. Det merkes på produktet at en av våre medarbeidere har vært langtidssjukmeldt store deler av 2017. Selv om vi har hatt gode erstattere som vikarer, klarer de vanskelig å fylle hullet etter en fast og rutinert medarbeider.

  Men det er grunn til å være optimistisk – til tross for ressurssituasjonen. For det går betydelig bedre opplagsmessig.

  Det har vært gjort et godt og viktig arbeid over flere år for å spisse redaksjonen til kun å drive med innholdsproduksjon. I dag får vi verdifulle bidrag fra morselskap og konsernet på en lang rekke støttefunksjoner, alt fra IT-support til sideproduksjon og utvikling og drift av produksjonssystemer for papiravisa. Skal Åndalsnes Avis kunne stå i konkurransen, er vi nødt til å samdrifte med andre mediehus.

  Produktutvikling/satsinger

  Vi startet i siste halvdel av 2017 en ny serie «For ei dame». Media domineres i altfor stor grad av menn, og portrettserien er et forsøk på å løfte damer og jenter opp og fram. Du møter ikke Raumas aller mest kjente ansikter, men mange andre som fortjener oppmerksomhet for det de står for og det de gjør.

  Legg til i min rapport

  Beste saker

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Vi har gjennom grundig journalistikk nyansert, og kanskje også slått i hjel, en «sannhet» om butikkene i Åndalsnes sentrum: Høsten 2017 hadde Åndalsnes Avis en serie artikler om sentrum av Åndalsnes. Kommunen har brukt nærmere 100 millioner kroner på opprusting og forskjønning av sentrum, og prioriteringen har blitt kraftig kritisert i bygdene rundt om i kommunen, der det hevdes at de kommunale midlene skjevfordeles og prioriteres Åndalsnes.

  Det omfattende anleggsarbeidet i sentrum førte til at gater måtte stenge over lengre perioder, det var gravearbeid, sperregjerder og det å skulle ta seg fram for kundene minnet om en labyrint. Avisa har de siste årene hatt flere reportasjer på gårdeiere og butikkdrivere som har ment at anleggsarbeidet har ødelagt handelen – at folk rømmer sentrum. Og ja; flere har måttet kaste inn håndkleet.

  Det har blitt en sannhet at butikkene på Åndalsnes hadde det økonomisk tøft under anleggsarbeidet. Men 9. november kunne Åndalsnes Avis dokumentere at mange av butikkene, «ryggraden» i butikkhandelen på Åndalsnes, ikke hadde det vanskeligere omsetnings- og resultatmessig under opprustingen av sentrum som de hadde før arbeidet tok til. Det var altså ikke slik at «alle» sleit gjennom disse åra.

  Også vi måtte ta inn over oss resultatet av faktasjekken.

  Priser som er delt ut av avisen

  Åndalsnes Avis deler hvert år ut Raumastatuetten i samarbeid med Romsdalsmartnaen. I år gikk prisen til den talentfulle idrettsutøveren og langrennsløperen Iver Synstnes Hole. – Målet er å bli verdensmester i langrenn, sa 14-åringen til Åndalsnes Avis.

  Legg til i min rapport

  Fra nedadgående til oppadgående

  Vi får ikke en opplagsvekst hele året sett under ett. Men: 2017 ble året da opplagsutviklinga snudde fra nedadgående til oppadgående.

  Det er siste halvdel av året som har vært oppadgående: Siden uke 26/2017 har opplaget steget netto med 192 eksemplarer, en vekst på 6,6 prosent. Første halvår var imidlertid så nedadgående, at den førte til en opplagsnedgang.

  Veksten vi har opplevd andre halvår har skjedd digitalt og på bekostning av papiravisa. Mens antall digitale abonnenter har vokst med 198 gjennom året, har antall komplettabonnenter gått ned med 79.

  Veksten vi har opplevd etter sommeren tror jeg skyldes at vi i større grad enn tidligere har klart å legge ut nyheter på nett før publisering i papiravisa. Det har gjort oss mer aktuelle, og flere har ønsket å abonnere for å få tilgang til våre artikler. Og når vi har muligheter for å forbeholde artiklene for våre betalende lesere, føler vi ikke at vi gir bort sakene, slik det før Pluss var tilfelle.

  Distribusjonen har vært krevende også i 2018. Posten har allerede endret distribusjonen, og varsler postomdeling bare annenhver dag. Sammen med problemene vi har hatt med Kvikkas-leveringen på starten av året, kan dette bidra til å framskynde frafallet av papirabonnenter. 

  Hvordan jobber man for å sikre jevn og høy lesing digitalt?

  Endringen av stadig mer «plussing», har ført til en nedgang i totaltrafikken, både på brukere og sidevisninger. Det er viktig at vi har interessante gratisartikler å tilby leserne i en fornuftig miks med betaltartikler. Dette er krevende. Og det er krevende at vi konkurrerer med tall fra tidligere år der nyhetsartiklene vi i dag legger på abonnentplass, før gikk gratis og sørget for stor trafikk og deling/engasjement i sosiale medier.

  Nedbemanning, status og utfordringer?

  Vi har i forbindelse med PM2020 ikke måttet nedbemanne i redaksjonen. Dette har vært viktig, kanskje også avgjørende, for at vi har kunnet oppretthold tre papirutgivelser i uka og samtidig være nyhetsaktuelle på nett.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Egen evaluering av jobben vi gjør: Løpende evaluering av nettavis og papirprodukt skjer gjennom daglige redaksjonsmøter. At vi er en liten redaksjon og sitter i åpent kontorlandskap bidrar til at det daglig er etiske-/journalistfaglige diskusjoner i våre lokaler som mediehusets medarbeidere deltar i.

  I 2017 har ingen av medarbeiderne deltatt på eksterne kurs.

  Etikk

  Avisa har i 2017 ikke vært innklaget for PFU.

   

  Per-Kristian Bratteng

  Ansvarlig redaktør Åndalsnes Avis

  Legg til i min rapport