Åndalsnes Avis

Selv om vi ikke kommer ut med plusstall etter fjoråret, så gir opplagsutviklingen andre halvår 2017 grunn til stor optimisme. Det ga oss forsterket tro på framtidsutsiktene for både lokalavisa og papiravisa.

Driva

Driva har hovedkontor i Amfisenteret på Sunndalsøra og avdelingskontor på Landbrukshuset i Surnadal. Avisa ble etablert i 1971. Vi er lokalavis for kommunene Surnadal, Rindal, Halsa og Sunndal på Nordmøre og Nesset i Romsdal. 2017 i Driva har vært preget av flere saker som har skapt engasjement i lokalsamfunnet. Vi har dekt kommunereformen grundig. Det har ellers vært stort engasjement for og i mot etablering av et deponi for farlig avfall i Nesset. Bygginga av fiskesperra i Driva har engasjert mange. Det samme har nedleggingen av asylsøkermottaket på Sunndalsøra. Driva har fulgt disse og andre saker som har skapt stor temperatur i lokalsamfunnet. Valget i 2017 har også preget spaltene, men ikke i så stor grad som om det var kommune- og fylkestingsvalg.

Dølen

2017 ble et år med store omveltninger i redaksjonen. Etter å ha nedbemanna fra seks til fire ansatte i 2016, ble det nye endringer også dette året. I august ble det skifte av redaktør og daglig leder, der tidligere journalist “rykket opp”. Dette resulterte i en høst med redusert mannskap store deler av høst- og vintermånedene. I oktober var ny journalist på plass. Et stort høgdepunkt for Dølen i 2017 var da vi mottok hederlig omtale under landsmøte for lokalaviser. Til tross for et år prega av utskiftninger i redaksjonen, synes vi at Dølen har vært med på å sette dagsorden i de tre kommunene vi dekker.

Vikebladet Vestposten

2017 var eit år med mange hendingar i dekningsområdet til Vikebladet Vestposten. Det var det året Karsten Warholm tok VM-gull, ishavsskuta Polarstar kom heim til Brandal, Ulstein Arena opna, Kleven-konsernet fekk nye eigarar og NRK spelte inn tv-serien Heimebane på Høddvoll. Det var også det året Hareid og Ulstein hadde høg arbeidsløyse, Ulstein innførte eigedomsskatt, Hareid kom seg ut av Robeklista og Hødd ikkje klarte å rykke opp til første divisjon. Også internt i avisa var det endringar: Våren 2017 fekk Vikebladet Vestposten ny leiarmodell. Redaktør og dagleg leiar er no ein og same person. Vi som jobbar i lokalavisa opplever at avisa framleis har stor verdi og gjer ein viktig jobb i lokalsamfunnet.

Fjordenes Tidende

Fjordenes Tidende var 107 år i 2017. Lokalavisa dekker delvis fem kommunar i ytre Nordfjord: Vågsøy, Selje, Bremanger, Eid og Vanylven. Vi har ein veldig sterk posisjon både på papir og på nett. Vi har ein sterk posisjon både redaksjonelt og på marknad. I mai 2015 endra vi frekvens på papirutgåva/e-avisa frå tre til to dagar i veka, og gjorde ein del grep for å få endå sterkare digitalt fokus. Samstundes endra vi innhaldet i papiravisa til å gå meir bak nyheitene og til meir reportasjar og personsaker. Vi har fått positive tilbakemeldingar på dette. Vi ser også ei positiv utvikling på betalande abonnentar, både dei som er komplette og dei som er digitale. Etter at vi auka andelen av Pluss-saker på nett har vi fått fleire digitale betalande lesarar. Utfordringa at vi merkar utflating i talet på unike brukarar og sidevisningar som følgje av at vi lagar meir stoff til abonnentane.

Fjordingen

Fjordingen sin redaksjon har i 2017 bestått av fem faste journalistar i tillegg til ansvarleg redaktør/dagleg leiar som og er skrivande. Alle er fotograferande, og alle har og ansvar for avisa si nettside. Fjordingen har ikkje lenger grafisk personale tilsett, etter å ha gjennomført sluttavtale med dei to grafikarane som har arbeidd i avisa gjennom ei årrekkje. Avisa får annonser produsert ved felles produksjonssenter i Harstad, medan grafikarar i Sunnmørsposten gir nødvendig bistand til redaksjonell ferdigstilling av avisa. Også innanfor kontor/kundebehandling har avisa gått til nedbemanning siste år. Avisa gir gjennom året ut fire tematiske ekstraaviser i tillegg til ordinær avis. Avisa har eigen lokalradio, Radio Stryn, som vert driven med om lag eit halvt årsverk.

Fjuken

Lokalavisa Fjuken vart starta som eit folkeeigd aksjeselskap (Skjåk Mediautvikling AS) i 1989. Etter ein trong "fødsel", med mykje prøving og feiling,såg fyrste nummer av lokalavisa dagens ljos 6. april det året. Den ferske Fjuken vart sendt ut til om lag 400 abonnentar, og før året var omme var talet oppe i 1000 ab. Nå er Fjuken inne i sitt 28. år, har sjølveigd avishus, eitt avdelingskontor, gode arbeidstilhøve og stabile medarbeidarar. Med om lag 3600 i opplag har Fjuken svært god dekning i Ottadalen, samt at nær 1600 av abonnentane er utfløtte dølar. For dei er Fjuken svært viktig, som bindeledd til heimbygda og som "brevet frå heime".

Møre-Nytt

Møre-Nytt held til Ørsta, og dekkjer både Ørsta og Volda kommunar. Avisa sitt slagord er «Nummer ein i Ørsta-Volda». Møre-Nytt vart etablert i 1935, og kom med nettavis hausten 2011. Møre-Nytt har sju årsverk, fire journalistar og to marknadskonsulentar. I 2017 fekk avisa ny leiarmodell, med ny eineleiar (redaktør og dagleg leiar)

Romsdals Budstikke

Romsdals Budstikke har i 2017 gjort et kraftig taktskifte når det gjelder å ta seg betalt for det redaksjonelle stoffet. Vi har øket pluss-prosenten på nettfronten fra ca 20 til 40-50 prosent. Samtidig har vi innført vesentlig tidligere deadline for papiravisa. Dette har medført at vi for alvor har tatt konsekvensen av «digitalt først». Redaksjonelt har vi fortsatt satsingen på større, egenproduserte saker. Vi har også prioritert å holde trykket oppe på debattstoffet både på nett og i papiravis.

Sunnmøringen

Sunnmøringen sitt primære dekningsområde er Stranda kommune, som omfattar bygdelaga Stranda tettstad, Geiranger, Liabygda og Sunnylven. Vi dekkjer hendingar gjennom papiravisa, som kjem ut ein gong i veka på torsdagar. Vi har òg ei nettavis som blir jamleg oppdatert i løpet av døgeret, med òg aktuelle saker frå nabokommunane til Stranda – som Hornindal, Norddal, Stryn og Stordal. Sunnmøringen var i mange år ei avis som kom ut to dagar i veka, onsdag og laurdag. I mai 2016 endra vi frekvens til ein gong i veka. Dette har frigjort ressursar i redaksjonen til fokus på nettarbeid, og har gitt eit fyldigare produkt på papir til våre lesarar. I fjor sende Sunnmøringen sin redaksjon til saman 1060 sider til prent, i tillegg til å ha ei oppdatert nettavis.

Sunnmørsposten

Sunnmørsposten er ei partipolitisk uavhengig og sosialliberal avis, som kjemper for åpenhet og ytringsfrihet, og et samfunn hvor alle mennesker er like verdifulle. Avisa fylte 135 år november 2017, og vi gleder oss over økende oppslutning. For første gang på ti år kan vi feire opplagsvekst, og vi kan bruke alle våre krefter på å lage godt innhold. Sunnmørsposten har rundt 100.000 daglige lesere, fordelt på papir, nett og mobil.

Vigga

Lokalavisa Vigga startet opp i 1987. Dette har vi markert i år, med åpen dag og bursdagsfeiring, og med stor jubileumsutgave i forbindelse med overgangen til malstyring. Vigga startet som et samarbeid mellom Studio A og kommunene Lesja og Dovre. Avisa startet som en gratisavis som ble sendt ut til husstandene. Lenge var Vigga et kommunalt informasjonsorgan. I 2006 kjøpte Fjuken Vigga, og vi ble så en del av Polaris-familien. Vigga.no ble opprettet tidlig, men det har ikke vært jobbet spesielt med nettsiden før i 2012. Nå jobber vi aktivt med nettsiden sammen med hovedproduktet vårt, den ukentlige avisa. Vi dekker stort og smått for våre lesere lokalt, og abonnenter ellers i verden som har tilhørighet til Lesja og Dovre

Vestlandsnytt

Vestlandsnytt er lokalavisa for Herøy og Sande. Avisa har hovudkontor i Fosnavåg og lokalkontor på Larsnes. Avisa vart skipa i 1935, og har sidan den gong hatt ein sterk posisjon i dekkingsområdet. I 2017 har det vore eit år prega av ein del negative nyheiter innan næringslivet, i tråd med den generelle nedturen for oljerelaterte verksemder. Med i bildet har det også vore ei stigande arbeidsløyse. Men det har også vore positive nyheiter frå næringslivet, til dømes gründerverksemd som vi har gitt god spalteplass. Innan offentleg forvalting er det nedskjeringar og innsparingar som i større eller mindre grad har prega bildet for dei to kommunane vi dekkjer. Men også her er det mykje positivt å spore. Positivt er som alltid det rike kultur- og idrettslivet som Vestlandsnytt tradisjonelt har spegla så godt det let seg gjere.

Fjordabladet

Fjordabladet held til på Nordfjordeid, midt i Nordfjord, og er den eldste avisa i Sogn og Fjordane. Fjordabladet sin redaksjon hadde fire faste journalistar, i tillegg til ny ansvarleg redaktør/dagleg leiar som begynte 1. april. Fram til 1. august hadde vi også ein journalist i engasjementstilling.