Framtid i Nord

Framtid i Nord dekker de seks kommunene, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen og Storfjord. Mediehuset har i dag 8,6 årsverk i eget hus, samt at vi leier/kjøper en hel rekke støttetjenester utenfor huset. 2017 har i stor grad vært preget av en del omstillinger. I mars i år gikk vi fra tre til to utgivelser, noe vi så på med stor spenning. Heldigvis ble dette møtt svært positivt blant leserne. Noen var selvsagt lei for at vi kuttet en avis, men i meget stor grad ble kuttet møtt med forståelse. Vi har også gjort grep digitalt, og mener selv vi gir våre abonnenter et bedre tilbud enn tidligere.

Fakta
Samlet opplag 3383
Utgiversted Storslett
Ansvarlig redaktør Kjetil Martesønn Skog (46)
Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Storfjord (Nord-Troms)
Kommer ut tirsdag og fredag
Daglige lesere totalt
9900
Daglige brukere på nett
4300
Daglige brukere på mobil
3200
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3120
 • Redaksjonelle årsverk
 • 6
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 109
 • Antall kommentarer
 • 6
 • Antall innlegg på nett
 • 500
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 520

  Mål og prioriteringer

  Å være den relevante nyhetsleverandøren for lesere i hele Nord-Troms.

  Å være foretrukket på nett, og skape en forståelse for nødvendigheten av betalte løsninger på digitale plattformer.
  Bistå ett noe “magert” næringsliv best mulig for slik å sikre sysselsetting, bosetting og utvikling, og med det bygge egen region.

  Her er årets beste bilder fra Framtid i Nord

   

  Mest sette videoer FiN 2017

  1. Her sprenges 70 tonn fra fjellet. Klikk 4 015.  Brukere 2 561

  2. Trodde han hørte en elg. Så gikk raset. Klikk: 3 642. Brukere: 2 903

  3. Filmet storskred fra trappa. Klikk: 2281. Brukere: 1 920

   

  Dette er to av våre beste videoer fra 2017

  Klikk her for å bli med på en kjøretur gjennom Sørkjosfjellet

  For Torill Aspaas er det umulig å komme seg over Jernelva med handikapbil

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Det er flere saker vi har fulgt gjennom 2017, gode og trasige. Vi er nok aller mest fornøyd med vår dekning av den såkalte «brøytesaka» i Skjervøy. Denne står som et godt eksempel på godt journalistisk håndverk fra et forholdsvis lite, lokalt mediehus.
  En av mange saker finner man her.

   

  Mest lest i 2017:

  1. Hva er egentlig hensikten med de nye målerne? Klikk: 90 203. Brukere: 76 466. 

  2. Er som om lander vårt snus på hodet. Klikk: 46 708. Brukere: 39 844

  3. Kjære kunde! Du må våkne. Klikk: 24 715. Brukere: 22 988

  4. Trailersjåfør ble funnet død bak rattet. Klikk: 13 774. Brukere: 11 861

  5. Storfjord går nye veier. Klikk: 13 377. Brukere 11 531

  6. Trafikkulykke i Storfjord - tre personer bekrefte omkommet. Klikk: 12 933 Brukere: 7 681

  7. Vi er jo bare mennesker vi også. Klikk 10 745. Brukere: 7 604

  8. De omkomne er fra Kvænangen. Klikk 10 345. Brukere: 7 814

  9. Lette desperat etter sønnen. Klikk: 9 829. Brukere: 7 522

  10. Nå ruser de igjen med motorene. Klikk: 9 488. Brukere: 8 021

  Legg til i min rapport

  Priser

  Kristin Vollstad mottok i 2017 prisen for «Årets idrettsnavn» fra Framtid i Nord.

  Les artikkelen her

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Vi forsøker etter beste evne å utvikle oss, men dessverre blir det i alt for stor grad en utvikling basert på den daglige drifta. Travle dager og et år med svært store redaksjonelle bemanningsutfordringer, gjør at vi ikke “rekker” kurs og faglig påfyll fra eksterne.

  Det blir å lære av feil eller suksesser. Vi evaluerer alle dager gjennom å se på trafikktall, gjennomgå papirutgaven og egenkritikk. Samt selvsagt innspill fra brukerne. 

  Vår største konkurrent er Facebook. Der nest Nordlys og NRK Troms, samt noen helt lokale nettsteder.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Vi hadde ingen saker mot oss i PFU i 2017. Noe som i og for seg er noe urovekkende…

  Vi ser på Facebook at media i enda større grad enn tidligere blir karakterisert som useriøse og løgnaktige. De tradisjonelle mediehusene blir stemplet som venstrevridde og skjeve i forhold til kilder og sannheten. Å svare dette blir stort sett møtt med at dette er de politisk korrekte termene som vi er indoktrinerte til å svare. 

  For egen del er det heldigvis enda få tilfeller av påstander om falske nyheter, og vi har heller ikke - så langt - blitt forsøkt manipulert UT OVER DET NORMALE!

  Vi bruker i for stor grad vante kilder, som lokale størrelser og kilder vi har erfaring med. Vi forsøker hele tiden å gå bredere og vi har arbeidet med å få flere kvinnelige kilder. Som lokalavis er vi også få svak på næringsstoff, noe vi arbeider med.

  Vi har nylig etablert en egen kommentarspalte der vi har inviterte faste skribenter til å være aktive i den lokale debatten. Denne spalten håper vi skal gi effekt i form av en bredere, og kanskje bedre, debatt.

  Legg til i min rapport

  Utviklingen

  Stiftelsen ønsker i tillegg svar på disse spørsmålene:

  • Utviklingen fra papir til nett? Vi har ikke en utvikling FRA/TIL, men jevnt med hverandre. Så lenge papiravisa der, er det et produkt vi må tillegge de samme verdier og de samme kravene til kvalitet. Det vi derimot gjør er å publisere alt på nett når det skjer. Vi venter ikke lengre på en papirutgave, men gir abonnentene tilgang til sakene. 
  • Av tiltak vi har gjort/prøvd, var å «lukke» saker på et tidligere tidspunkt enn før. mens vi tidligere har lagt hendelsesnyheter åpne, og så kjørt alt av oppfølging kun for abonnenter, har vi ved noen anledninger testet å være ekslusiv fra første stund. Med en viss grad av suksess. 
  • Vi driver kontinuerlig måling av det vi driver med, og ser på tallene hva som slår an og hva som bommer. 
  • Vi bruker Facebook aktivt til å rekruttere lesere, både med tanke på det som er eksklusivt og det som er åpent tilgjengelig. 
  • Vi arbeider ikke med eavisa. Den er! Men vi har VGs eavis som et tilleggsprodukt, og det har visst seg som en suksess. 
  • Vi forsøker å spre sakene ut over hele døgnet, vi forsøker å levere saker vi tror leserne har verdi av å lese. Noe vet vi de vil ha, annet håper vi de tar fatt på. Vi jobber med å bringer mer meningstoff til torgs i form av flere leserinnlegg, ledere og kommentarer. 
  • Vi har ikke nedbemannet noe i 2017 og målet er å holde redaksjonen på samme nivå også i år. 
  • Vi har skrevet ledere vi visste mange ville mislike, som snø- og vannskuter :-)  Dernest har vi tatt fatt i en del spennende saker blant asylsøkere, som at vi dekket en begravelsesseremoni som var helt annerledes enn det i kjenner. Vi har også dekket vigsler av likekjønnede og tatt helt tydelig stilling, tross at vi vet at mange av våre abonnenter er strengt konservative læstadianere. 

   

  Legg til i min rapport