Andøyposten

2017 har vært preget av omlegging. I januar ble redaksjonen redusert med ett årsverk, som ble overført til VOL.no, og fra februar ble frekvensen redusert fra tre til to aviser i uken. Vi gikk også fra å ha egen redaktør til å dele redaktør med VOL, Sortlandsavisa og Vesteraalens Avis. Lokalt rykket en av journalistene opp til stillingen nyhetsleder, med ansvar for det daglige arbeidet i redaksjonen. I forbindelse med frekvensendringen ble avisens layout ”pusset opp” og vi fikk på plass flere faste spaltister og spalter som ”Ung i Andøy”, ”Utaskjærs” og matspalte. Andre halvår av 2017 var preget av en langtidssykemelding i redaksjonen, og innleie av ulike vikarer.

Fakta
Samlet opplag 1925
Utgiversted Andenes
Ansvarlig redaktør Geir B. Nilsen
Andøy
Kommer ut Tirsdag og fredag
Daglige lesere totalt
4000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2368
 • Redaksjonelle årsverk
 • 3
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 103
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall gjestekommentarer
 • 47
 • Antall leserinnlegg
 • 159

  Målsetning og prioriteringer

  Andøyposten har som mål å være ledende innen viktige næringsområder som Forsvaret, romfart og fiskeri, men også nært på de små hendelsene i lokalsamfunnet, og en vaktbikkje overfor lokale myndigheter.

  I forbindelse med omlegging av frekvens har vi måtte tenke nytt i forhold til vinkling av saker, og søke historiene bak hendelsesnyhetene heller enn blålys-sakene. Vi har også et større fokus på notiser/småstoff, og har som mål at det i hver avis skal være minst 10 notiser for å gi leserne flere stopp-punkter i avisen.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Andøyposten er en viktig debattarena for lokalsamfunnet.

  Det seneste året har spesielt kampen for å omgjøre Stortingets vedtak om nedleggelse av Andøya flystasjon preget spaltene, både redaksjonelt og på debattsidene. Saker om eldreomsorg og trafikksikkerhet har ført til politisk debatt, og vi har et mål om å være en medspiller i det store omstillingsarbeidet som kommunen står overfor de kommende årene.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Nyhetsleder deltok i januar 2017 på kurset Reportasjeledelse ved IJ. Vi har hatt mer fokus på løpende tilbakemelding i redaksjonen og evaluering av produktet.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  PFU-klager: Ingen.

  Legg til i min rapport