Altaposten

Mediehuset Altaposten består av papiravisa Altaposten (Alta, Kautokeino og Loppa), nettstedet altaposten.no, TV Nord (Vest-Finnmark) og Radio Alta (Alta), i tillegg til en informasjonskanal som formidler nyheter ved 25 av landets lufthavner. Altaposten har i 2017 snudd en lang og vedvarende trend med nedgang i opplagstallene, og har i stedet en fremgang på rundt 10 prosent. Til tross for frekvensnedgang i papirutgaven fra fem til tre, har lesere og brukere svart med økt lojalitet og vilje til digital omstilling. Gode redaksjonelle satsinger har gjort at det er vilje til å betale for innhold som er plusset og forbeholdt abonnenter.

Andøyposten

2017 har vært preget av omlegging. I januar ble redaksjonen redusert med ett årsverk, som ble overført til VOL.no, og fra februar ble frekvensen redusert fra tre til to aviser i uken. Vi gikk også fra å ha egen redaktør til å dele redaktør med VOL, Sortlandsavisa og Vesteraalens Avis. Lokalt rykket en av journalistene opp til stillingen nyhetsleder, med ansvar for det daglige arbeidet i redaksjonen. I forbindelse med frekvensendringen ble avisens layout ”pusset opp” og vi fikk på plass flere faste spaltister og spalter som ”Ung i Andøy”, ”Utaskjærs” og matspalte. Andre halvår av 2017 var preget av en langtidssykemelding i redaksjonen, og innleie av ulike vikarer.

Framtid i Nord

Framtid i Nord dekker de seks kommunene, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen og Storfjord. Mediehuset har i dag 8,6 årsverk i eget hus, samt at vi leier/kjøper en hel rekke støttetjenester utenfor huset. 2017 har i stor grad vært preget av en del omstillinger. I mars i år gikk vi fra tre til to utgivelser, noe vi så på med stor spenning. Heldigvis ble dette møtt svært positivt blant leserne. Noen var selvsagt lei for at vi kuttet en avis, men i meget stor grad ble kuttet møtt med forståelse. Vi har også gjort grep digitalt, og mener selv vi gir våre abonnenter et bedre tilbud enn tidligere.

Harstad Tidende - en kritisk medspiller i Harstadregionen

Harstad Tidende

Harstad Tidende Harstad Tidende er den viktigste leverandøren av nyheter og informasjon i harstadregionen – og den sentrale arenaen for diskusjon og ordskifte. Harstad Tidende skal gi leserne relevant informasjon, inspirasjon og irritasjon, og på den måten være den institusjonen som gir befolkningen identitet. Man skal ikke føle seg som et fullverdig medlem av lokalsamfunnet uten å lese Harstad Tidende. Harstad Tidende: En kritisk medspiller!

SortlandsAvisa og VOL

SortlandsAvisa og VOL er organisert i to forskjellige selskaper, men i hverdagen jobber de sju redaksjonelle arbeiderne i én redaksjon. Det er bakgrunnen for at vi har et felles bidrag til den redaksjonelle årsrapporten. Vi har folk på jobb fra 06.30 til 21.00 på hverdager og 12.00-21.00 i helgene. På tidlig morgen, sen kveld og i helgene har vi et nettsamarbeid med Harstad Tidende. Begge titlene har sterke ambisjoner om å utøve en aktiv samfunnsrolle. Dette gjorde vi i 2016 gjennom flere saker, gjennom å opptre som «kritisk medspiller» i sentrale prosesser i både regionen og lokalt i Sortland.

Vesteraalens Avis

126-åring med mål om å utøve en kritisk journalistikk, samtidig som vi i et lite samfunn må fungere godt sammen med både kilder og dem som utsettes for kritisk journalistikk.

iTromsø

iTromsø finnes både på papir, desktop, tablet og mobil, og er den nest største avisa i Tromsø-området. iTromsø leses av totalt 51.000 daglig, og har et opplag på 6.695.