Trønderbladet

2016 var preget av utvikling og omstilling for Trønderbladet, og det fortsatte inn i 2017. I januar endret vi utgivelsesfrekvens av papiravisa, fra tre til to utgaver i uka. Samtidig lanserte vi en Pluss-løsning på nett. Vi var spent foran omleggingen, men endringene ble godt mottatt av våre abonnenter. Vi leverer nå to fyldige papiraviser i uka, og publiserer så godt som alle saker på nettavisa. Dette har blant annet resultert i mange flere digitale abonnenter enn før.

Fakta
Samlet opplag 3915
Utgiversted Melhus, Sør-Trøndelag
Ansvarlig redaktør Lars Østraat (42)
Melhus og Midtre Gauldal
Kommer ut Tirsdag og fredag
Daglige lesere totalt
181000
Daglige brukere på nett
9200
Daglige brukere på mobil
5300
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 4184
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 106
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 600
 • Refuserte innlegg på nett
 • 15
 • Antall leserinnlegg
 • 500

  Mål og prioriteringer

  Et område der Trønderbladet ikke har nådd sine mål, er lesingen av Pluss-artikler på nett.

  Vi må derfor revurdere den redaksjonelle strategien vår. Skriver vi den type artikler som leserne våre vil ha? Publiseres de til riktig tidspunkt? Har vi gode nok bilder og titler? Dette er blant sakene vi jobber med i 2018.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  I 2017 har den største saken vært framtiden til hjørnesteinsbedriften Norsk Kylling.

  Bedriften har i mange år holdt til på Støren, men har varslet at de må bygge et nytt kyllingslakteri. Midtre Gauldal, Orkdal og Malvik var med i konkurransen om å få det nye slakteriet. I juni ble det klart at den nye fabrikken ikke blir på Støren, men i Orkdal. Dermed forsvinner 350 arbeidsplasser fra Støren. Lokalavisa har dekket hele denne prosessen grundig, både før og etter at flyttebeslutningen ble tatt.

  En annen stor sak er E6-utbyggingen gjennom Melhus og Midtre Gauldal. Byggestarten har stadig blitt utsatt, med de konsekvensene det får for et lokalsamfunn. Trønderbladets dekning har blant annet bidratt til at innløste hus blir utleid, slik at fraflyttede grender igjen får lys i vinduene.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  I 2017 var en stor del av redaksjonen på Hellkonferansen, og kom tilbake både med ny kunnskap og økt motivasjon. Vi arrangerte også et IJ-kurs i Trøndelag, der to av avisas journalister var blant deltakerne.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Trønderbladet har ikke vært klaget inn for PFU i 2017.

  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  Hvordan går utviklingen fra papir til nett?

  2017 ble året da vi endret fra papirfokus til å prioritere nett først. Som hovedregel skal alle nyheter nå publiseres på nett først. Ofte har jo sakene hatt en utvikling på nett i løpet av uka, slik at det er en oppsummering som kommer i papiravisa. Vi opplever at det er til dels to ulike lesergrupper som følger os på papir og nett, og vi må derfor sørge for at våre lojale papirlesere også får med seg hele bildet.

   

  Nedbemanningen, status – utfordringer

  I løpet av 2017 reduserte vi bemanningen i redaksjonen med én journalist. Dermed er Trønderbladet i mål med kostnadsreduksjonene som pågår i konsernet. Det merkes når redaksjonen nå er 5,2 årsverk i stedet for 6,2. For vi skal ikke skrive færre artikler eller lage færre avissider, heller tvert om. Det er et svært høyt arbeidspress i avisa, og det går ut over muligheten til å gå i dybden på saker.

  Hva våget vi? Hva publiserte vi av saker som vi visste ikke ville falle i god jord hos vårt publikum?

  Vi har ikke hatt noen store «konflikter» med vårt lokalmiljø i 2017. Det har selvsagt vært enkeltsaker der de omtalte ikke er fornøyd med at lokalavisa skriver om saker som er en belastning for dem. Det skjønner vi godt, men en lokalavis kan ikke kun omtale det positive.

  Legg til i min rapport