Fakta
Samlet opplag 1875
Utgiversted Oppdal
Ansvarlig redaktør Tore Aasheim (53)
Oppdal og Rennebu kommuner
Kommer ut Onsdag og fredag
Daglige lesere totalt
7600
Daglige brukere på nett
4500
Daglige brukere på mobil
2300
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2404
 • Redaksjonelle årsverk
 • 3
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 101
 • Antall kommentarer
 • 24
 • Antall innlegg på nett
 • 290
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall gjestekommentarer
 • 77
 • Antall leserinnlegg
 • 290

  Mål og prioriteringer

  Målet er å være den nyhetskanalen det refereres til lokalt, førstevalget når det gjelder digitale flater og vise til at vi er frampå når det gjelder nyhetsformidling med både levende bilder og interaktive tjenester.

  Dette gjør at til tross for at vi er en liten lokalavis som kommer ut bare to ganger i uka, så preges arbeidsdagen av den tøffe konkurransen, noe som også gjør at vi prioriterer nyheter og reportasjer framfor for eksempel lange og omfattende artikler.

  Når det gjelder prioritering av stoff så har vi allerede en posisjon på sport og kultur, debatt-sidene har fått en ny giv, og så er det selvsagt nyheter som er førsteprioritet. Vi har bevisst satset på yngre lesere.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsansvar

  I disse Pluss-tider der mye av det redaksjonelle stoffet legges på nett kun for betalende abonnenter, er det likevel viktig at lokalavisa også er stedet alle vender seg til når noe viktig og betydningsfullt skjer i bygda.

  Opdalingen har derfor valgt å legge ut avisens lederartikkel, alt av leserinnlegg, blålys-nyheter, kommunale vedtak og stoff rettet mot barn og ungdom på det åpne nettstedet.

  Jakten på klikk og sidevisninger til tross, Opdalingen har bevisst valgt den «balanserte» sti, vi er spesielt våkne for at alle sider skal komme fram i en sak, og det har også blitt et kvalitetsmerke for avisas journalistikk.

  Vi har også aktivt brukt lederartikkelen til å ta opp lokale saker, påpeke ting og vært klart kritiske når man har følt det har vært riktig. Det beste komplementet vi har fått er vel at man er blitt kritisert fra begge sider av den politiske aksen at man er for høyre- eller venstrevridd. Det har også vært lokale saker der begge sider har ment at vi har latt den andre part komme for mye til. Vi har bevisst gjort et poeng av at alle leserinnlegg kommer på trykk og legges på den åpne delen av nettstedet.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Opdalingen har et lite mannskap, men vi tilstreber oss å stadig heve vår egen kompetanse. Redaksjonen har funnet tid til å delta på flere kurs i regi av IJ (Podcast, Filmredigering), samt at vi gjennomfører interne workshops der vi fokuserer på kvalitet, effektivitet, tilpasser artikler for nettlesing etc.

  Diskusjoner i redaksjonen går på journalistfaglige utfordringer, hvordan vi skal få flere til å lese digitalt og effektivisering av produksjonen i og med at vi er så få i redaksjonen.

  Konkurransesituasjonen er status quo; vi har en lokal konkurrent som er cirka like stor som oss selv, men som har fokus på papiravisa, og som ikke har løsninger for Pluss-lesing, som ikke har e-avis og som ikke kan ta imot nyere annonseformater. Mens vi er en del av et konsern har konkurrenten valgt å stå alene. Tekniske begrensinger til tross, det at alle saker legges ut gratis hos konkurrenten gjør også konkurransesituasjonen ovenfor oss med Pluss-saker litt skeiv. Når vi kommer med saker samtidig så vet leserne at hos konkurrenten får de stoffet på «billigsalg».

  Priser som er delt ut av avisen.

  Opdalingen deler hvert år ut næringslivsprisen «Årets Bedrift», samt «Serviceprisen» som er personlig og tildeles en person eller en gruppe personer. «Årets bedrift» tildeles etter en vurdering av en jury, «Serviceprisen» er basert på stemmer fra våre lesere.

  Opdalingen har ikke levert inn bidrag til journalist- eller aviskonkurranser i 2017

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Opdalingen ble innklaget til PFU i november 2017 med bakgrunn i en anmeldelse fra en førjulskonsert.

  Ankepunktet var at man hadde anmeldt en konsert der barn opptrådte og selv om konserten fikk terningkast 4 så mente man at teksten kunne frata de unge artistene en framtidig karriere innen musikk. Klagen fikk forenklet behandling i PFU og man kom fram til at Opdalingen ikke hadde brutt god presseskikk.

  Link til egenomtale av saken:

  https://www.opdalingen.no/nyheter/2018/01/26/Opdalingen-frikjent-i-Pressens-faglige-utvalg-PFU-15968481.ece

  «Falske nyheter». Forsøk på å lure/villede redaksjonen.

  Dette er et problem som ikke har vært aktuelt for Opdalingen, vi er nok ikke store nok til å være viktige nok for å få spredt denne type nyheter.

  Kildebruk

  Vi ser nok at vi er litt mer kildestyrt enn det vi egentlig ønsker. På grunn av tidspress og produksjonskrav så er det veldig lett å ty til forhåndssaker og mindre lokale arrangement som strengt tatt tar både plass og tid fra mer dyptgående journalistisk arbeid. Vi opplever også at politikere og andre som har leserinnlegg de vil dele, er veldig opptatt av teksten legges ut på den åpne delen av nettstedet slik at teksten kan nå ut til flest mulig. Dette gjelder også når det gjelder tips til avisa, tipserne prøver enkelte ganger å styre om saken skal ligge på åpen eller lukket del av nettsiden. Det er nok et ønske fra redaksjonen at man kunne hatt mer tid til å grave og fokusere saker som man selv ønsker å prioritere.

  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  Overgang fra papir til nett

  Opdalingen har et sterkt fokus på en styrt overgang fra papir til nett. Papiravisa vil nok være med oss i flere år framover, men vi ser tydelig at lesermønsteret er i kraftig endring. Opdalingen startet for alvor den digitale overgangen i november 2016 da vi ga ut en papiravis «uten innhold», med budskapet om at for å få lese alt måtte man være Pluss-abonnent. I løpet av 48 timer hadde cirka en tredjedel av våre lesere logget seg inn på den digitale plattformen.

  I tillegg til å følge med på hva slags stoff som utløser salg via Pluss-saker, holder vi et våkent øye med hva våre Pluss-lesere gjerne leser, det som gir flest sidevisninger.

  Vi bruker e-avisen og pushvarsler aktivt i markedsføringen av den digitale plattformen, også når det gjelder store hendelsesnyheter der vi mener at det er viktig at våre lesere får med seg nyheten så fort som mulig; ras, ekstremvær, stenging av fjelloverganger etc. Det siste året har Opdalingen økt antall nedlastninger via e-avis med 61 prosent det siste året.

  Vi i Opdalingen ser fortsatt Facebook primært som en markedsfører av vårt innhold og ikke en konkurrent, og deler bilder og linker via vår Facebook-side for å få trafikk inn til vår side. Vi har også brukt Instagram, Snapchat og Twitter med hell; vi tenker at dersom vi skal bli enda mer digitale må vi være tilstede på de digitale sosiale mediene.

  Uten å være for bastant og uten å sparke inn alt for mange åpne dører så mener vi at et stort volum med saker, for vår del som liten lokalavis snakker vi om 8 – 10 saker per dag, er viktig for en jevn og høy lesing digitalt. Vi venter ikke på at papiravisa skal komme ut, vi legger artikler først på nett, vi «plusser» minimum 60 prosent av sakene, vi mener også lengre saker har sin plass på nettet, alt stoff rettet mot ungdom legges vi åpent ut og vi har i tillegg et spesielt fokus når det gjelder artikler om og for unge voksne.

  Nedbemanning, status og utfordringer

  Opdalingen har kun tre redaksjonelle medarbeidere, inkludert redaktøren, samt at vi har to faste frilansere. Vi nedbemannet med et halvt årsverk i 2016. Dagens mannskap produserer 50 – 70 nettsaker hver uke, samt to papiraviser som kommer ut onsdag og fredag, cirka 40 – 48 sider per uke. Om ikke dette var nok så konkurrerer vi hver dag med en lokal konkurrent, Facebook, NRK og Adresseavisen. Det sier seg selv at det byr på en del utfordringer når man skal opprettholde både kvalitet og kvantitet, spesielt når man i tillegg skal delta på faglige samlinger og møter eller skrive en utfyllende redaksjonell årsrapport. Man blir nødt til å gjøre en del tøffe prioriteringer og enkelte ganger føler man vel at man koker suppe på en spiker; utgangspunktet er magert både når det gjelder tilgjengelig personell, men også økonomisk spillerom, samtidig som både lesere og eiere forventer en innholdsrik og næringsrik servering. Den største utfordringen for redaksjonen er kanskje å få overskudd og tid til kompetanseheving og til å gå dypere inn i de store sakene. De alt for store og tidkrevende sakene får passere uten at vi har mulighet til å gripe tak i dem.

  Hva våget vi?

  Opdalingen har ingen spesielle sperrer når det gjelder stoff vi ikke skriver om av hensyn til publikum. Det vi har fått mest kritikk for, er at vi «plusser» for mange saker, men det har vi fortsatt med å gjøre, rett og slett fordi vi mener at journalistisk arbeid har en verdi. Det har vi også fått stadig større forståelse for.

  Opdalingen satser på lederartikkelen som den meningsbærende delen av avisa, og vi ser vi at lokale lederartikler engasjerer. Her er det ikke alltid alle er enige med oss, og det gir grunnlag for debatt og tilbakemeldinger. Vi mener det er viktig at lokalavisa tør mene noe, også når det ikke er flertall blant våre egne lesere for meningene.

  På slutten av året ble vi innmeldt til PFU for en anmeldelse av en konsert. (Vi ble frifunnet for brudd på god presseskikk.) Vår holdning er at når vi anmelder en konsert, forestilling eller lignende så skriver vi det vi mener, ikke det vi tror våre lesere ønsker at vi skal skrive. Det kan være en selvfølge for en større avis, for en lokalavis kan dette av og til være en litt større risikosport.

  Legg til i min rapport