Fakta
Samlet opplag 0
Utgiversted
Ansvarlig redaktør Matti Riesto (46)
Brønnøy, Sømna, Bindal, Vega og Vevelstad
Kommer ut Tirsdag og fredag
Daglige lesere totalt
10400
Daglige brukere på nett
4400
Daglige brukere på mobil
3700
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3544
 • Redaksjonelle årsverk
 • 6
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 119
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 100
 • Refuserte innlegg på nett
 • 2
 • Antall leserinnlegg
 • 575

  Mål og prioriteringer

  Mål og prioriteringer bør diskuteres kontinuerlig, ikke minst nå som ressursene er blitt knappere. Bruker vi kreftene på rett sted? Skriver vi om det som er viktigst, eller lar vi oss styre av de kildene som er flinkest til å ta kontakt? Tør vi skrive de upopulære sakene, eller tar vi de «lette målene» og viker unna saker som er kontroversielle lokalt? Bruker vi ressursene rett geografisk? Ressursbruk er en redaksjonell problemstilling man tar stilling til hver dag.

  For Brønnøysunds Avis var 2017 det første året uten journalist på kontor i Bindal. Det har gjort bindalsdekningen mer ujevn enn før, men i løpet av året fant vi en rollefordeling og en ny bindalsfrilanser som ga en mer stabil dekning. Bindal står i valget mellom å så alene eller å bli med i storkommune, mellom Nordland og Trøndelag og er en spennende kommune å dekke.

   

   

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  I 2017 har Brønnøysunds Avis fått gode tilbakemeldinger på dekningen av høstens store sak: den foreslåtte nedleggingen av Brønnøysund videregående skoles TIP (teknikk og industriell produksjon)-linje. Lokalt næringsliv og politikere engasjerte seg sterkt mot nedleggelsen, og avisen fulgte saken tett. Det endte med at TIP-linja fikk bestå.

  Noe lignende skjedde på fylkesbasis, og lokalt, da fylkeskommunen foreslo å legge ned flere tannlegekontorer. Også her endte saken etter stor mediedekning og debatt med en (foreløpig) retrett fra fylkeskommunen.

  Avisen har en viktig samfunnsrolle i å dekke slike kamper. Foruten nevnte saker har 2017 vært et år med forslag om nedleggelse av ferjeruter, politireform og debatt om ressurssituasjonen i lokale barnehager. Alt dette er saker som påvirker livskvaliteten lokalt, og hvor det er avisens rolle å belyse problemstillinger og engasjement.

   

  2017 er også året hvor næringsministeren besluttet å stoppe Statsbygg-prosjektet for nytt bygg for Brønnøysundregistrene og heller utlyse et anbud om leiekontrakt. Brønnøysundregistrene har det travelt i denne prosessen, og mye av den har foregått i lukkede møter og i dokumenter som er helt eller delvis unntatt offentlighet. Brønnøysunds Avis dekning har som formål å få mest mulig om denne prosessen ut i offentligheten, der et statlig prosjekt hører hjemme.

  Her finner dere årets mest leste saker

   

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Redaksjonelt ansatte har ikke deltatt på eksterne kurs i 2017. Like fullt foregår det journalistisk utvikling i det små: gjennom daglig evaluering av eget produkt og kompetansedeling internt. Sistnevnte handler ofte om å lære seg å få mest mulig ut av kameraet og å meste våre digitale verktøy. I slutten av 2016 og 2017 lærte alle ansatte seg bruken av vårt nye redaksjonelle system CCI. Alle journalister lager nå sine egne sider i papiravisen.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Brønnøysunds Avis har ikke vært klaget inn til PFU i 2017. Men etiske problemstillinger har vi hver uke: Er saken godt nok belyst? Trenger den tilsvar eller samtidig imøtegåelse? Hvor langt skal vi gå i å identifisere? Hvor detaljert skal vi beskrive dommer? Kommer vi kilden så mye i møte at vi lager tekstreklame? Hvor nærgående skal bildet være?

  Nyheter og hendelser skal raskt på nett, og det er viktig å være bevisst på at man har presseetikken med seg. Samtale i redaksjonen om disse problemstillingene og innspill fra kolleger/redaktør er gode verktøy for å lande rett på beina. Ofte er det også klokt å ta seg tid til å gjøre saken god nok, med svar fra tilstrekkelig med kilder.

  Jevnlig møter man også problemstillingen hvor de som er omtalt vil ha fjernet (avpublisert) hele eller deler av saken om seg selv på nett. Avisen har en høy terskel for dette, men noen ganger finnes det menneskelige hensyn som gjør at man avpubliser.

  Legg til i min rapport

  Priser

  I 2017 vant avisen igjen en pris. Simon Aldras  «Ferjedåp på Helgeland» vant fotoprisen under Svarte Natta-konferansen i Tromsø. Juryen hadde følgende begrunnelse:

  Hovedprisen går til et hverdagsfotografi med snert. Det er et bilde vi kjenner oss igjen i. Vi vet hvor vi bor, og været kan være så som så. Bildet er rent ut malabarisk, og fotografen har selv måttet utholde skjitvær for å få ta det. Alle personene på bildet prøver på beste måte å holde maska, mens værgudene jobber mot dem.

  Juryen vil berømme en fotograf som har løftet hverdagsjobbinga i en lokalavis til noe ekstra, og gir med glede prisen til Simon Aldra, Brønnøysunds Avis, for fotografiet «Ferjedåp på Helgeland

  Torghatten-konsernsjef Brynjar Forberskog sørger for at ektefelle og Hornstind- gudmor Hilde Nielsen Forberskog er tørr under ferjedåpen. TTS-direktør Stein Andre Herigstad-Olsen må stå han av. Foto: Simon Aldra

  Legg til i min rapport