Fakta
Samlet opplag 7100
Utgiversted Malvik
Ansvarlig redaktør Linn Cathrine Yttervik (40)
Malvik
Kommer ut Tirsdag, torsdag og lørdag
Daglige lesere totalt
20800
Daglige brukere på nett
7500
Daglige brukere på mobil
6100
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 5200
 • Redaksjonelle årsverk
 • 11
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 150
 • Antall kommentarer
 • 4
 • Antall innlegg på nett
 • 1510
 • Refuserte innlegg på nett
 • 12
 • Antall gjestekommentarer
 • 50
 • Antall leserinnlegg
 • 452

  Mål og prioriteringer

  Det har skjedd mye i nyhetsbildet i året som har gått, og Bladet har hele tiden vært tettere på hendelsene og menneskene enn noe annet presseorgan i området.

  Vi har blant annet fulgt det voldsomme engasjementet i kampen for å bevare grendeskolene i Skjelstadmark, Flora og Forradal, den bitre konflikten som førte til at rådmannen i Meråker gikk av, og thrilleren rundt plasseringen av Norsk kyllings nye fabrikk – Malvik eller Orkanger?

   

  På valentinsdagen 14. februar slo Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet seg sammen til en avis: Bladet, lokalavis for Malvik, Meråker og Stjørdal. Alle de ansatte ble samlet under et tak og med en nettside: Bladet.no. Samtidig har vi markert at det er 125 år siden Stjørdalens Blad ble grunnlagt – med en målsetting om fortsatt å være best på nyheter i vår region – både på papir og nett. 

  I året som har gått har vi jobbet målrettet for å gi leserne en fyldigere helgeavis. I «Helga» har vi hatt mellom fire og ti sider dedikert helgestoff hver lørdag. I tillegg har vi satset ytterligere på eiendomsstoff og har siden førjulstid 2017 hatt som mål å ha temasider om eiendom den første lørdagen hver måned.

  Vi har prioritert nett betydelig etter innføringen av pluss 11. mai, og vi legger ut flere saker på nett enn det vi har gjort noen gang. I framtiden vil vi satse ytterligere digitalt. Målet er å være det naturlige førstevalget når innbyggere i Malvik, Meråker og Stjørdal sjekker mobilen. 

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsansvar

  Lite skaper så mye debatt som når kommunene endrer skolestruktur og debatten som tok løs i 2016 fortsatte langt inn i 2017.

  Rådmannen foreslo å legge ned skolene i Skjelstadmark, Forradal og Flora – og grendeskolene kjempet en innbitt kamp for å overleve. Det hele endte med en politisk hestehandel hvor Flora trakk det korteste strået og ble vedtatt lagt ned. Men innbyggerne i Flora samlet raskt troppene, og vurderer alternativet med privatskole i bygda. Bladet fulgte saken tett, og diskusjonen skapte et voldsomt engasjement blant leserne.  

  I tillegg har vi over tid hatt spesielt fokus på mobbing i skolen, og vi har blant annet intervjuet en 14-åring som ble grovt hetset på en mobbeapp. Politiet oppfordret ungdom til å slette appen, kommunen tok opp saken og skolene belyste tematikken som følge av oppslagene i Bladet.

  Høsten 2017 rullet politiet opp en stor amfetaminliga og Bladet kunne bringe nyheten om at flere av de pågrepne var fra Stjørdal. Flere ble varetektsfengslet og politiet mente de hadde stoppet en narkoåre inn til Trøndelags-fylkene. Saken skapte stor interesse og trafikk på våre nettsider.

  2017 var året Meråker kommune innførte eiendomsskatt til stor forargelse for mange av innbyggerne. Flere hundre klaget på eiendomsskatten, og mente det var misvisende beregninger skatten. Bladet dekket sakene, sammenliknet beregninger på ulike eiendommer og på slutten av året kom et politisk vedtak om å fjerne eiendomsskatten fra neste års budsjett.

  I Meråker har vi også fulgt tett på den betente konflikten mellom rådmannen og de folkevalgte med ordføreren i spissen. Stor transparens har gitt oss en sjelden mulighet til å bringe nyheter som vanligvis går for lukkede dører i en utfordrende personkonflikt i kommunens administrative ledelse.

  Hvor skal Norsk kyllings nye fabrikk ligge og hvor skal den nye travbanen ligge? Vi har fulgt debatten tett i en sak hvor frontene står steilt mot hverandre og det politiske spillet er høyt. Blir det Malvik eller Orkanger? Skal jordvern gå på bekostning av viktige arbeidsplasser til kommunene? Bladet har dekket debatten om hvorvidt matjord skal ofres for næringslivets interesser. Norsk Kylling valgte Orkanger til tross for at fabrikken skal bygges på matjord, og nå gjenstår det å se om Malvik kommune er villig til å ofre sin matjord for å sikre seg travbanen.

  I Malvik som i Stjørdal har debatten rundt sentrumsplanlegging rast. Bladet tok i den forbindelse et grundig tilbakeblikk. Hva skjedde med Hommelvik sentrum og hvorfor ble all den gamle trehusbebyggelsen revet? Det som kunne vært Malviks svar på Bakklandet ble ikke funnet bevaringsverdig og fantastiske bygg ble jevnet med jorda. Vi snakket med de som satt i viktige posisjoner da beslutningene ble tatt.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Malvik-Bladet er opptatt av fornyelse, slik at vi kan tilby det beste innholdet der leserne til en hver tid er.

  I tillegg til to ukentlige utgaver av papiravisa, har vi daglige oppdateringer på nett og mobil. På disse plattformene skal vi være best på lokale nyheter og den lokale debatten. Vi har siden august innført faste kveld- og helgevakter og dette har resultert i større tilfang av stoff på nett.

  Vår innsats evalueres på daglige morgenmøter og på seminarer, der både journalistikk og etikk er tema.   

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Bladet har ikke mottatt noen PFU-klager. Siden november har vi evaluert avisen etter bestemte evalueringskriterier – deriblant kildebruk og antall kvinnelige/mannlige kilder, for å øke bevisstheten rundt valg av kilder.

  Legg til i min rapport