Adresseavisen

Adresseavisen ble i mai 2016 kåret til «Årets avis» av Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Juryens begrunnelse var blant annet: «Årets avis har en imponerende journalistisk ambisjon og har turt å satse på komplisert digitaljournalistikk. Avisen tar sitt samfunnsoppdrag på alvor og gir rom for å jobbe med gode og langsiktige prosjekter.» Også året etter, i mai 2017, fikk Adresseavisen en gjev pris. 250-åringens fikk MBLs pris for årets nyskapning/innovasjon for «Klasse 10c». Juryens begrunnelse var: «Med omfattende planlegging og solid gjennomføring produseres årets nyskapning. Ved hjelp av egendesignede tekniske løsninger og grundige etiske vurderinger fortelles historier fra en ellers lukket hverdag. Intervjuobjektene fremstilles på en god og troverdig måte. Man tar målgruppen på alvor og møter dem på deres hjemmebane. Prosjektet gir et unikt innblikk i hvordan dagens skolehverdag er og oppleves. Med involvering av elevene på alle plattformer står Klasse 10C frem som et imponerende journalistisk prosjekt.

Bladet

Brønnøysunds Avis

Fosna-Folket

2017 var året da Fosna-Folket dykket dypere inn i enkeltsaker. Vi har laget to store dokumentarer og gjennomført flere større, tematiske nyhetssatsinger. Samtidig har vi i det store og hele vært nyhetsledende på de store Fosen-sakene. På mange måter er vi mer grundige enn før. Samtidig må vi prioritere tøffere.

Hitra-Frøya

2017 er på flere måter året der man har fått tilbake troen på at god (lokal)journalistikk har en verdi, og at det blir satt pris på. Stoltheten er tilbake.

Innherred

Den vedtatte og planlagte omleggingen av eldreomsorgen i Verdal ble mye debatter og fokusert utover både vinter og vår. En av de sakene som var utgangspunkt for det sterke engasjementet var behandlingen av 100-åringene som døde i januar 2017.

Opdalingen

Sør-Trøndelag

2017 må kunne sies å være et endringens år for avisa Sør-Trøndelag. 1. februar endret vi utgivelsesfrekvens fra fem til tre utgivelser i uka. Samtidig innførte vi pluss på nett, med en publiseringsstrategi om at alt fra papir skal publiseres for våre abonnenter på nett. Dette grepet kunne vi gjennomføre uten nedbemanning, hvilket førte til at vi frigjorde ressurser og tid til å lage bedre og mer journalistikk for våre abonnenter.

Trønderbladet

2016 var preget av utvikling og omstilling for Trønderbladet, og det fortsatte inn i 2017. I januar endret vi utgivelsesfrekvens av papiravisa, fra tre til to utgaver i uka. Samtidig lanserte vi en Pluss-løsning på nett. Vi var spent foran omleggingen, men endringene ble godt mottatt av våre abonnenter. Vi leverer nå to fyldige papiraviser i uka, og publiserer så godt som alle saker på nettavisa. Dette har blant annet resultert i mange flere digitale abonnenter enn før.